Biyomedikal Optik ve Lazer Uygulamaları Laboratuvarı - Genel Bilgiler

Dr. Öğretim Üyesi Nermin TOPALOĞLU AVŞAR yürütücülüğündeki Biyomedikal Optik ve Lazer Uygulamaları Laboratuvarı 2016 yılında kurulmuş olup temel olarak Lazer-Doku Etkileşimi alanına odaklanmaktadır. Kurum içi ve kurum dışı işbirliği ile yürütülen projelerle laboratuvar bünyesinde bulunan çeşitli lazerlerin genel olarak farklı hücre tipleri ve doku örnekleri üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Ayrıca farklı ışık kaynakları ve sıcaklık ölçüm sistemleri tasarımı gerçekleştirilmektedir.

Spesifik Çalışma Alanları:

  • Fotodinamik Terapi
  • Fotobiyomodulasyon
  • Çeşitli Nanoparçacıklar ile birlikte Lazer Uygulamaları
  • Mikrobiyolojide Lazer Uygulamaları
  • Endodontide Lazer Uygulamaları
  • LED Kaynaklı Işık Sistemi Tasarımı
  • Sıcaklık Sistemi Tasarımı
Menüyü Kapat