Biyomedikal Optik ve Lazer Uygulamaları Laboratuvarı - Proje ve Yayınlar

PROJELER

 • Yeni Dual Yapılı Lazer Optik Sistem ve Nanoparçacık Tasarımı ile Fotodinamik Terapinin Antibiyofilm ve Antikanser Etkinliğinin Geliştirilmesi”, Tübitak 219S125, Proje Yürütücüsü, 2019- devam ediyor.
 • “Synthesis and Photodynamic  Applications Of Plga-Cd Polymeric Nanoparticles As A Drug Nanocarrier For Photosensitizer Molecule, Indocyanine Green”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öncelikli Alanlar Projesi, (Proje No: 2016-ÖNP-MÜMF-0031), Araştırmacı, 2016- devam ediyor.
 • “632-nm Laser ve Klorin E6 İle Birlikte Antibiyotiğe Dirençli Patojenlerin Fotoinaktivasyonu”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öncelikli Alanlar Projesi, 2015-ÖNP-MÜMF-0017, Proje Yürütücüsü, 2015-2018.
 • “Yara Enfeksiyonu Etkeni Çoklu Dirençli Bakterilere Karşı Fotodinamik Ajanların Antibakteriyel Etkinliği”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2016-2017.
 • “Antibakteriyel Fotodinamik Terapi Sırasında 808-Nm Dalgaboyundaki Lazer ile İndosiyanin Yeşilin Sağlıklı İnsan Fibroblast Hücreleri Üzerindeki Etkileri”,Tübitak 215S541, Proje Yürütücüsü, 2015-2017.

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 • Hüseyin Taşlı, Ayşe Akbıyık, Nermin Topaloğlu, Vildan Alptüzün and Sülünay Parlar “Photodynamic antimicrobial activity of new porphyrin derivatives against methicillin resistant Staphylococcus aureus”, Journal of Microbiology, 56(11), 828-37, November 2018.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 • Merve Yünlü, Mustafa Kemal Ruhi, Günnur Onak, Nermin Topaloğlu Avşar, “Effect of Potassium Iodide Use on Anticancer PDT Applications on PC-3 Prostate Cancer Cels” TIPTEKNO’19 Medical Technologies Congress, İzmir, 3-5 October 2019.
 • Emel Bakay, Didem Şen Karaman, Nermin Topaloğlu Avşar, “The Effect of Different Concentrations of Mesoporous Silica Nanoparticles in Antibacterial Photodynamic Therapy” TIPTEKNO’19 Medical Technologies Congress, İzmir, 3-5 October 2019.
 • Merve Yünlü, Mustafa Kemal Ruhi, Nermin Topaloğlu Avşar, “Anti-cancer Photodynamic Therapy Using Toluidine Blue O and 655-nm Laser Light on PC-3 Prostate Cancer Cells” 4th GTU Photodynamic Day, Gebze, Kocaeli, 25 Nisan 2019.
 • Gökay Durna, Kadir Çelebi, Emel Bakay, Ayşenur Pamukcu, Nermin Topaloğlu Avşar, Didem Şen Karaman, “Combinatory Antimictobial Photodynamic Threaphy with Silica Nanoparticles“, 4th GTU Photodynamic Day, Gebze, Kocaeli, 25 Nisan 2019.
 • Emel Bakay, Nermin Topaloğlu Avşar, Ahmet Aykaç, “PLGA-based Nanoparticle System to Enhance the Activity of Antimicrobial Photodynamic Therapy on Gram Negative Species” 4th GTU Photodynamic Day, Gebze, Kocaeli, 25 Nisan 2019.
 • Akbıyık A., Taşlı H., Nermin Topaloğlu, Alptüzün V., Parlar S. and Kaya S., “Elimination of Multi-drug Resistant Acinetobacter baumannii Strain with Various Porphyrin Derivatives Stimulated by Red Light” TIPTEKNO’18 Medical Technologies Congress, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus 8-10 November 2018.
 • Bakay E., Çağan M., Kolkıran A., Nermin Topaloğlu, “The Positive Effect Of Adjuvant Therapy On Laser Energy Dose And Photosensitizer Concentration Of Antibacterial Photodynamic Therapy” TIPTEKNO’18 Medical Technologies Congress, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus 8-10 November 2018.
 • Çağan M., Bakay E., Kolkıran A., Nermin Topaloğlu, “Improvement of Inadequate Effect of Antibacterial Photodynamic Therapy on Gram Negative Bacteria with Potassium Iodide” TIPTEKNO’18 Medical Technologies Congress, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus 8-10 November 2018.
 • Kadıköylü G., Onak G., Karaman O., Nermin Topaloglu “How Does Antibacterial Photodynamic Therapy Affect Healthy Human Keratinocyte Cells? ” TIPTEKNO’18 Medical Technologies Congress, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus 8-10 November 2018.
 • Tasli H., Topaloglu N. and Akbıyık A., “Çoklu İlaç Dirençli Lokalize Pseudomonas Aeruginosa Enfeksiyonlarına Karşı Antimikrobiyal Fotodinamik Tedavinin Etkinliği” 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran-1 Temmuz 2017.
 • Akbıyık A., Taşlı H., Topaloğlu N., Alptüzün V., Parlar S., “Yeni Porfirin Türevleri ile Fotoinaktivasyon: Çoklu İlaç Dirençli Escherichia coli Üzerinde in vitro Çalışma” TIPTEKNO’17 Tıp Teknolojileri Kongresi, Trabzon, 12-14 Ekim 2017.
 • Bakay E., Kolkıran A., Topaloğlu N., “Klorin e6 ile birlikte uygulanan Antibakteriyel Fotodinamik Terapi Uygulamasının Staphylococcus aureus üzerindeki Etkisi” TIPTEKNO’17 Tıp Teknolojileri Kongresi, Trabzon, 12-14 Ekim 2017.
 • Çağan M., Kolkıran A., Topaloğlu N., “Etanolün Adjuvan Terapi Olarak Pseudomonas aeruginosa’nın Klorin e6 ile Fotoinaktivasyonundaki Etkisi” TIPTEKNO’17 Tıp Teknolojileri Kongresi, Trabzon, 12-14 Ekim 2017.
Menüyü Kapat