Hakkımızda - Genel Bilgiler

Bugün, hastanelerde kliniklerde ve diğer sağlık kurumlarında gerek teşhis gerek tedavi amaçlı kullanılan tıbbi cihazlar son teknoloji ürünü olup bu cihazların seçimi, doğru kullanımı, yönetimi ve en önemlisi bakımı ve kalibrasyonu artık göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu haline gelmiştir.

Bu kapsamda Biyomedikal Test ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, medikal sistem ve cihazların kalibrasyon, validasyon, ölçme, test, ayar ve kontrol çalışmalarını kapsayan süreçleri ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmak, mevcut standartları geliştirmek ve uygulamalar yapmak, bu alanda eğitimler düzenlemek, biyomedikal cihazların uluslararası standartlara uygun olarak kalibrasyon, validasyon ve kalite kontrol test hizmetlerini vermek, ilgili anabilim ve bilim dalları arasında yapılacak işbirliği sonucunda, tanı ve tedavi amaçlı cihaz teknolojilerini geliştirmek, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, çalışmalar ve projeler yapmak, teorik ve pratik mühendislik bilgi birikimi ve tekniklerini kullanarak ürün geliştirmek, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacı ile kurulmuştur.

Boyutsal, basınç, terazi, sıcaklık, kuvvet, medikal ve ihtiyaca yönelik diğer kalibrasyon hizmetlerini vermeyi amaçlayan laboratuvarımız, hız-devir-metraj, nem ölçer kalibrasyonları ve bir dizi diğer alanlarda da izlenebilir kalibrasyon hizmetleri vermektedir. Ayrıca kalibrasyon sistem danışmanlığı ve firmalar bünyesinde oluşturulacak kalibrasyon laboratuvarlarının kurulması için destek ve danışmanlık hizmetleri de faaliyetlerimiz kapsamındadır.

Merkezimiz üniversitemiz envanterinde bulunan tıbbi cihazların onarımları, periyodik bakımları, ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışıp çalışmadıklarının takibi (kalibrasyonu), tıbbi cihaz envanterinin yeniden oluşturularak cihaz takip hizmetlerinin yapılması, hizmetini üstlenmiştir.

Birimimizde görev yapan araştırma görevlilerinin ve Fen Bilimleri Enstitüsünde mühendisliğinin farklı ana bilim dallarında (biyomedikal, bilgisayar, elektrik-elektronik) eğitim gören bazı yüksek lisans öğrencilerinin çalışmaları da yine merkezimizde yürütülmektedir. Bu çerçevede 6 adet araştırma fonu ile 2 adet TÜBİTAK destekli çalışma, 5 adet doktora tezi, 9 adet lisans bitirme tezi merkezimiz tarafından desteklenmektedir.

Merkezimiz ülkemizin biyomedikal mühendisliği alanında araştırma potansiyelini geliştirmek, tıbbi cihazlar konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için, Sağlık Bilimlerinin merkezle ilgili anabilim ve bilim dallarıyla ve üniversitenin Mühendislik ve Fen Bilimlerinin merkezle ilgili bölümleri arasında işbirliğini tesis ederek bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Biyomedikal Test Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kalite politikamız; faaliyet gösterdiğimiz her alanda araştırmacı, girişimci ve modern bir anlayış ile hizmet vermek, ekip ruhuna sahip, performans odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde çalışanların katılımının sağlamak, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak paydaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutarak, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

Fiziki Koşullar

Merkezimizin laboratuvar ve atölyelerini içeren bina kapalı alanı yaklaşık olarak 1250 m2’dir

Laboratuvar

Adet

Biyomedikal Test Kalibrasyon Laboratuvarı

1

Elektrofizyolojik Sinyal Laboratuvarı

1

Biyomekanik Laboratuvarı

1

Temiz Oda ve Hücre Kültürü Laboratuvarı

1

Tıbbi Plazmalar Laboratuvarı

1

Sterilizasyon ve Biyoanaliz Laboratuvarı

1

Nanotıp ve Biyomalzemeler Laboratuvarı

1

 Doku Mühendisliği ve Rejeneratif tıp Laboratuvarı

1

Biyomedikal Optik ve Lazer Uyg. Laboratuvarı

1

Biyoanalitik ve Biyosensör Laboratuvarı

1

Medikal Elektronik Laboratuvarı

1

Biyomedikal Test Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine Ait Cihaz Listesi

Cihaz Adı

Adet

Ağırlık Seti

1

Anestezik Gaz Analiz Cihazı

1

Basınç Kalibratörü

1

Defibrilatör Analizörü

1

Diyaliz Referansmetre

1

Elektriksel Güvenlik Test Cihazı

1

Elektrocerrahi Ünite Analizörü

1

Etüv Kalibrasyon Sistemi

1

Fetal Simülatör

1

Flowmetre

1

Fototerapi Radyometre

1

Gaz Akış Analizörü

1

Isı Banyosu Kalibratörü

1

Isı ve Nem Kalibratörü

1

İki Kanallı İnfüzyon Pompası Analizörü

1

İnfrared Kalibratörü

1

İnkübatör Analizörü

1

İtme ve Çekme Kuvvet Ölçer

1

Multiparametrik Hasta Simülatörü

1

Optik ve Değmeli Takometre

1

Osiloskop Tens Kalibrasyon Seti

1

Otoklav Validasyon Seti

1

Pipet Kalibratörü

1

Referans Termometre

1

Ultrason Wattmetre

1

Ultrason Fantomu

1

X-Ray Kalibratörü

1

TOPLAM

27

Menüyü Kapat