Biyomedikal Kalibrasyon Merkezi Danışma Kurulu Üyeleri

Sıra

No

Adı-Soyadı

Kurumu ve Birimi

Görevi

Üye Türü[i]

(İç Paydaş/Dış Paydaş/Öğrenci)

  1.  

Doç. Dr. Utku Kürşat Ercan

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ Biyomedikal Mühendisliği

Öğretim Üyesi

İç Paydaş

  1.  

Doç. Dr. Sinem Ezgi Turunç Özoğlu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi/ Biyokimya Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

İç Paydaş

  1.  

Dr. Öğretim Üyesi Didem Şen Karaman

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ Biyomedikal Mühendisliği

Öğretim Üyesi

İç Paydaş

  1.  

Dr. Öğretim Üyesi Nermin Topaloğlu Avşar

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ Biyomedikal Mühendisliği

Öğretim Üyesi

İç Paydaş

  1.  

Gülşah Sunal

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi / Biyomedikal Mühendisliği

Yüksek Lisans Öğrencisi

İç Paydaş

  1.  

Burak Tülü

Metrosan End. ve Elk. Mek. Cihazlar ve Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Yüksek Makine Mühendisi/ Genel Koordinatör

Dış Paydaş

  1.  

Zafer Çavuş

MetroTest Kalibrasyon Merkezi

Makine Mühendisi / Genel Müdür

Dış Paydaş

 
 

[i] İç Paydaş: Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesinden öğretim elemanları ve/veya idari birim yöneticilerini,

Dış Paydaş: Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesi dışından, resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri veya bu alanda ilgili çalışmaları bulunanlar ile bu konuda hizmet vermiş kişileri,

Öğrenci: Varsa eğer, Merkezin faaliyet alanlarına destek verecek İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde öğrenim gören lisans, ön lisans ve/veya lisansüstü öğrenci veya öğrencileri ifade eder.

Menüyü Kapat